First experiences as Masonic / Primele trairi masonice

A story about fist Masonic life

It is hard to write down states and feelings that happen inside person at the start , but just as the number three is very important Masonic initiation as well as my experience can divided into three stages : camera reflection , when loosed the eye for the first time and see the light and give the temple third time of the conclusion .
In moments of reflection when my room with another person, asking him why he wants to join the Masons or what wants from Masonry , he replied that he does not know . Receive the same question from the dance I said I’m looking for wisdom , when the excused leave the room , which I did not understand even now . Reflecting on his own over the messages that are in the room , you realize that everything in life is fleeting except wisdom always with you until the hour of death .
Left the room and entered the temple are born status with continued travelers can not relate in words because feelings can not be explained on the contrary they live .
The second stage which like the first ICI reveals paradoxical feelings of joy and fear at the same time . The moment you remove the covenant eyes and see all the brethren with the sword to you and get the message ” all the brothers would jump to hard for you , but also everyone will attack you relentlessly if you betray ” makes you reflect on the importance word that you give the oath and promise, has the word importance in people’s lives both in Masonic life and secular life .
The third step that creates a sense deoasebit , the time of the conclusion , when all the brethren gather around you and congratulate you , at which simpţi inner fulfillment that you’ve accomplished something really special in your rebirth as initiated admitted this school elite.
I said !

Este greu să aşterni pe hârtie stările şi sentimentele care se petrec în interiorul persoanei în momentul iniţierii, dar la fel cum cifra trei are o mare importanţă masonică la fel şi experienţa iniţierii mele o pot împarţi în trei etape: camera de reflecţie, momentul în care dezlegat la ochi pentru prima dată şi vezi lumina templului cât şi cea dea treia, momentul încheierii.
În momentele când aşteptam în camera de reflecţie alături de o altă persoană, întrebându-l de ce vrea să intre în masonerie sau ce anume doreşte de la masonerie, mi-a răspuns că nu stie. Primind aceaşi întrebare din partea dânsului i-am spus că eu sunt în căutarea întelepciunii, moment în care s-a scuzat parăsind camera, fapt care nu l-am înteles nici în prezent. Reflectând de data aceasta singur asupra mesajelor care se află în cameră, realizezi că totul este trecător în viaţă cu excepţia întelepciunii care te insoteşte permanent până în ceasul morţii.
Părăsind camera şi intrând în templu, se nasc stări pe parcusul calătoriilor care nu se pot relata în cuvinte deoarece sentimentele nu se explică ci, din contra se trăiesc.
Cea de a doua etapă care la fel ca şi prima iţi relevă sentimente paradoxale de bucurie şi temere în acelaşi timp. În momentul când ţi-se indepărtează legământul de la ochi şi vezi toţi fraţii cu sabiile către tine şi primeşti mesajul “ toţi fraţii vor sări pentru tine la greu, dar deasemenea toţi te vor ataca necontenit dacă vei trăda”, te face să reflectezi asupra importanţei cuvântului pe care îl dai prin jurământ şi promisiune, importanţa pe care o are cuvântul în viaţa oamenilor atât în viaţa masonică cât şi în viaţa profană.
Cea de a treia etapă care iţi crează un sentiment deoasebit, este momentul încheierii, când toţi fraţii se adună în jurul tău şi te felicită, moment în care simpţi o împlinire interioară, că întradevăr ai realizat ceva deosebit prin renaşterea ta ca iniţiat, admis în această şcoală a elitelor.
Am zis!

Fr. Ionuţ G.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s